Çağlayan Ceza Avukatı

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve ilgili tüm ceza kanunları çerçevesinde müvekkillerimizin yaşadığı hukuki ve ilintili olarak insan hakları ile ilgili sorunlarda uzman ekibimiz tarafından müvekkillerimize hukuki destek sağlanmaktadır.Ceza hukuku avukatının müvekkili şüpheli veya sanık durumunda ise, soruşturma veya kovuşturma aşamasında etkin bir şekilde temsil edilmesi gerekir. Bu süreçte hukuki bilgiler aktarılması mühimdir. Bu bilgiler doğrultusunda adım atmak şüpheli veya sanık durumundaki müvekkilin ceza kanunu çerçevesinde en doğru şekilde savunulmasına olanak sağlar. Müvekkilin şikayetçi taraf olması durumunda ise karşı tarafın hakettiği cezayı almasını sağlamaktadır.

Çağlayan ceza avukatı, ceza hukukunda elde ettiği bilgi, birikim ve tecrübelerini, danışanlarının ve müvekkillerinin lehine kullanmak suretiyle mesleğini icra eder. Ceza avukatı, müvekkillerini suçlamalarla ilgili olarak temsil eder, haklarını savunur ve savunma stratejileri oluşturur. Çağlayan ceza avukatı, kamu hukuk karakterli hukuk disiplinlerinden olan ceza ve ağır ceza hukukunda tecrübe, yetkinlik ve ihtisas sahibidir.

Çağlayan Ceza Avukatı

Ariz Hukuk Bürosu Çağlayan Ceza Avukatı Hizmetleri

Ceza, hukuk düzenince öngörülmüş suçların sonucunda uygulanan bir tür yaptırım türüdür. Ceza Hukuku, kanunda öngörülmüş suçlara uygulanacak cezanın uygulanmasının icap edip etmediğini belirleyen hukuk disiplinidir. Ceza davalarına bakan avukat ise ceza davalarında müvekkillerine ve danışanlarına hukuki destek sağlar. Ceza avukatları ile ceza hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri icra eden Ariz Hukuk Bürosu;

 • Yağma davası,
 • Yaralama davası,
 • Kasten yaralama davası,
 • Rüşvet davası,
 • Hile ve hileli iflas davası,
 •  Nitelikli dolandırıcılık davası,
 • Ağırlaşmış yaralama davası,
 • İrtikap ve zimmet davası,
 • Darp davası,
 • Türk Ceza Kanununda öngörülmüş suçların ceza davalarına bakmak,
 • Müvekkillerin özgürlük, maddi ve manevi kişilik haklarını korumak,
 • Dava süresince, davaya konu olan delilleri tecrübeyle, titizlik ve dikkatle araştırarak savumaya eklemek,
 • Müvekkil ile sağlıklı ve etkili bir iletişim kurarak davanın seyrini değiştirebilecek hukuki stratejiler geliştirmek ve bunları uygulamak,
 • Gerçek suçluların bulunması ve gerçek cezai yaptırımların alınmasını sağlamak vb.
 • Olmak üzere ceza hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti icra eder.

Çağlayan Ceza Avukatı İletişim Bilgileri

Telefon: 0212 909 89 27

E-posta: info@arizhukukburosu.com

Adres: Çağlayan, Vatan Cd. No:15 D:12, 34403 Kâğıthane/İstanbul

İstanbul Çağlayan Ceza Avukatı Ücretleri

Çağlayan ceza avukatı ücretleri, bir dizi faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Zira ceza avukatlarının ücretlendirme politikaları genellikle avukatın deneyimi, itibarı, dava karmaşıklığı ve mahkeme süreci gibi unsurlara dayanır ve ceza davalarına bakan avukat delil durumunu ve cezada esas teşkil eden vakalardaki kusur durumunu değerlendirdikten sonra ücretlendirmeye karar verir.

İstanbul Çağlayan ceza avukatı ile avukat yardımına başvuracak kişi arasında anlaşılacak ücretin taban tutarı, TBB tarafından düzenlenen ve Resmî Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen tutardır. Buna göre ise, 2023 yılında ceza avukatı için ödenmesi gereken asgari ücret tutarı 9200 TL’dir. Bu ücret peşin olup, KDV hariçtir.

Avukat ücretlerinde referans alınan bir ikinci tarife daha mevcuttur. İşbu tarife, her şehrin yerel barosu tarafından belirlenen ve yayımlanan ücret tarifesidir. Yerel barolarca yayınlanan bu tarife bağlayıcı olmamakla birlikte, tavsiye niteliğini haiz olduğu için ceza avukatı ücretleri bakımından fikir verir. Bahse konu tarifelere göz atmak, Çağlayan ceza avukatı ücretlerine ilişkin bilgi sahibi olunması bakımından yararlı olacaktır. Buna göre;

 • 2023 yılı- Asliye ceza avukatı asgari tutar 9.200 TL’dir.
 • 2023 yılı- Ağır ceza avukatı asgari tutar 17.400 TL’dir.
 • 2023 yılı- İcra ceza avukatı asgari tutar 2.800 TL’dir.
 • 2023 yılı- Sulh ceza avukatı asgari tutar 4.000 TL’dir.
 • 2023 yılı- Ceza soruşturması için takip edilen işler için asgari tutar 2.800 TL’dir.
Ceza Avukatı Ücretleri 2023
 TBB Asgari Ücret Tarifesiİstanbul Barosu
Ceza Davası9200 TL47.000 TL
Ağır Ceza Davası17.400 TL70.000 TL

Çağlayan Ceza Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Çağlayan ceza avukatı; avukat yardımına konu edilen davanın mevcut durumu, dava türü ve aşaması, dosyanın iş yükü, delillerin durumu ve en önemlisi dosya üzerinde harcanacak mesai gibi faktörleri dikkate alarak ücretlendirmeyi belirler. Ceza avukatının talep edeceği ücrete etki eden bir diğer faktör ise deneyim, uzmanlık ve emsal dava tecrübesidir.

Çağlayan Ceza Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceği, ceza veya ağır ceza davalarında uzman bir avukattan hukuki destek alan kişiler tarafından merak konusudur. Ceza avukatı ücreti ödeme şekli ve zamanı genellikle avukatla yapılan anlaşma doğrultusunda belirlenir. Ancak uygulamada Çağlayan ceza avukatı ücreti çoğu zaman peşin ödenir. Kimi hallerde bu ücretin taksitler halinde ödenmesi gündeme gelebilir.

Ceza Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Ceza davaları kamu adına Cumhuriyet savcılıkları tarafından açıldığı için bir masraf gerektirmez. Daha doğrusu ne şikayetçi tarafın ne de sanık tarafının ödemesi gereken bir masraf bulunmaz. Ancak savunmanın haklılığını ileri sürebilmek adına bilirkişi raporları vs. almak gerekebileceğinden buna göre değişen masraf kalemleri gündeme gelebilir. Bu hususta birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Yargılama gideri, harç ve masrafların toplamıdır ve dava neticesinde davayı kaybeden tarafa yükletilir.
 • Adliye harçları, duruşma masrafları, kurye ve tebligat ücretleri ödenmesi gerekir.
 • Ceza davalarında ihtiyaç duyulması halinde keşif talep edilebilir. Keşif ücreti yargılama sırasında mahkemece belirlenir.

Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ceza davalarının ne kadar süreceği, temelde davanın hangi tür ceza mahkemesi alanına girdiği, emsal karar olup olmaması, tarafların savunmaları ve delillerin durumuna göre farklılık gösterir.

Ceza davaları ortalama olarak 300 ila 390 gün sürerken; Ağır Ceza davaları ortalama 1 ila 3 yıl arasında sürmektedir. Lakin bu sürelerin yerel mahkeme süresi olduğunu, dosyanın kanun yollarına konu edilmesi halinde sürenin uzayacağını belirtmekte fayda vardır.

Çağlayan’da En İyi Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

Ceza davalarında alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda müdafi bulunması zorunludur. 5 yıldan az hapis cezası gerektiren suçlarda avukat yardımı almak şart olmamakla birlikte; hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanmaması adına deneyimli ve yetkin bir ceza avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Ceza davalarına bakan avukatlar için “en iyi” şeklinde bir nitelemede bulunmak, doğru olmamakla beraber; uygulamada ceza davalarına yoğun olarak bakan ve ceza davalarında tecrübe edinmiş avukatlar için “Çağlayan en iyi ceza avukatı”, “Çağlayan en iyi ağır ceza avukatı” gibi tabirler kullanılmaktadır.

Bu sebepledir ki emsal davalarla deneyim kazanmış uzman bir Çağlayan avukat yardımına başvurmanın oldukça yararlı olduğunu belirtmek gerekecektir.

Çağlayan Ceza Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Çağlayan ceza avukatı, kamu hukuk karakterli bir dava olan ceza davalarında; müvekkilinin hak ve menfaat dengesini gözeterek, beklentileri doğrultusunda en doğru hukuki yol haritasını belirler. Somut olayın esaslı olgularından, ayrıntı niteliğindeki konulara kadar her hususu dikkatle inceler ve bunları, lehte sonuç vermesi adına usul hukukuna uygun biçimde kullanır.

Çağlayan ceza davalarına bakan avukat, ceza muhakemesinin her aşamasında çok önemli bir yere sahiptir. Ceza davaları kişilerin özgürlüklerinden alıkonulmasını konu edinir ve suç oluşup cezaya hükmedilmesi durumunda bu hususun adli sicil kaydına işlemesi oldukça kritiktir. Avukat yardımı öncelikle bu aşamalarda kişinin haksız muameleye tabi tutulmasını engeller.

Hukuki bakımdan soruşturma aşamasında şüphelinin haklarını korumaya çalışmakla sürece başlayan Çağlayan ceza hukuku avukatı, usul ve esasın gerektirdiği kurallara riayet etmek suretiyle bu aşamayı müvekkili lehine netice verme gayretiyle tamamlar. Mahkeme aşamasında ise davanın başından sonuna kadar, dikkat ve özen yükümlülüğüne gözeterek müvekkilini temsil eder.

Ceza davalarına bakan avukat yoluyla takip edilen davalarda, hatalı veya ihmali işlemler söz konusu olmayacağı için hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanması, oldukça düşüktür. Zira, Çağlayan ceza davalarında uzman avukat, sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimin tamamını, müvekkilinin istifadesine tahsis eder.

Ceza Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Kişiler 5 yılın altında hapis cezası gerektiren suçlarda avukat ile temsil edilmeksizin de pekala kendi ceza davalarını takip edebilir. Ancak ceza hukuku, bilinçsizce hareket edilirse hak kaybı yaşanması çok muhtemel bir hukuk alanıdır.

Bilhassa usul hukuku bakımından ve hukuk sistematiği içindeki önemi açısından son derece teknik bir dava olan ceza davasının, ceza hukuku üzerine ihtisas sahibi bir avukat marifetiyle takip edilmesi, kişilerin hak ve özgürlüğünün korunabilmesi için oldukça yararlı olacaktır.

Zira, görünüşte haklı iken, dava neticesinde haksız bulunan veya hakkını eksiksiz elde edemeyen birçok örnekle pratikte karşı karşıya kalınmaktadır. Bu sebepledir ki nasıl hareket edilmesi gerektiği, ceza davalarında uzman avukat yardımı alarak yapılabilir.

Avukatı Ara