Çağlayan Gayrimenkul Avukatı

Taşınmazlarla ilgili yaşanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuki destek verip dava sürecini takip ediyoruz.Tescil işlemleri, mahkeme kararı, icra, miras, önalım hakkı, kamulaştırma, işgal, ipotekli satış gibi tüm taşınmaz sorunları için gayrimenkul avukatı ile temsil mümkündür. bu davalarda avukatla temsil sayesinde bürokrasi süresi en aza iner ve kısa sürede çözüm alınır.

Çağlayan Gayrimenkul Avukatı, gayrimenkul davalarında uzman avukat olarak yıllar boyunca elde ettiği bilgi, birikim ve tecrübelerini, danışanlarının ve müvekkillerinin lehine kullanmak suretiyle mesleğini icra eder. Gayrimenkul hukuku alanında hukuki danışmanlık, tapu işlemleri, gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmeleri, tapu devirleri, ipotek tesisleri, gayrimenkul miras işlemleri gibi konularda müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Bunun yanı sıra gayrimenkul avukatları bu alandaki güncel mevzuat değişikliklerini yakından takip ederek bu süreçte müvekkillerinin menfaatlerini en iyi şekilde korumaya çabalar ve süreci sorunsuz bir şekilde atlatmalarını sağlar.

Çağlayan Gayrimenkul Avukatı

Ariz Hukuk Bürosu Çağlayan Gayrimenkul Avukatı Hizmetleri

Gayrimenkul hukukuna ilişkin iş ve işlemlerde uzmanlığı dâhilinde hukuki yardımda bulunan kişiye gayrimenkul avukatı denir. Gayrimenkul davalarında uzman Çağlayan Gayrimenkul Avukatı, taşınmaz hukuku kapsamındaki birçok uyuşmazlıkta doğrudan rol alır. Gayrimenkul Hukukuna bakan uzman avukatları ile gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri icra eden Ariz Hukuk Bürosu;

 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Ecrimisil (Haksız İşgal) Tahliye Davası
 • Kat Mülkiyetinden Doğan Davalar
 • Tapu İptal ve Tescil Davası
 • Kira Sözleşmesinden Kaynaklı Taşınmazın Tahliyesi Davası
 • Miras Hukukundan Doğan Davalar
 • Önalım (Şufa) Davası
 • Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davası
 • El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu)
 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Yabancıların mülk edinebilmesi olmak üzere gayrimenkul hukuku alanına giren birçok hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti icra eder.

Çağlayan Gayrimenkul Avukatı İletişim Bilgileri

Telefon: 0212 909 89 27

E-posta: info@arizhukukburosu.com

Adres: Çağlayan, Vatan Cd. No:15 D:12, 34403 Kâğıthane/İstanbul

İstanbul Çağlayan Gayrimenkul Avukatı Ücretleri

Çağlayan gayrimenkul avukatı ücretleri, bir dizi faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Zira gayrimenkul hukuku avukatlarının ücretlendirme politikaları genellikle avukatın deneyimi, itibarı, dava karmaşıklığı ve mahkeme sürecinin süresi gibi unsurlara dayanır ve gayrimenkul davalarına bakan avukat dosyanın karmaşıklığı, hangi aşamada olduğu gibi hususları değerlendirdikten sonra ücretlendirmeye karar verir.

İstanbul Çağlayan gayrimenkul avukatı ile avukat yardımına başvuracak kişi arasında anlaşılacak ücretin taban tutarı, TBB tarafından düzenlenen ve Resmî Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen tutardır.

Bunun yanı sıra tavsiye niteliğine haiz olan ve yerel barolar tarafından yayımlanan bir tarife dava mevcuttur.  Bahse konu tarifelere göz atmak, gayrimenkul hukuku avukatı ücretlerine ilişkin bilgi sahibi olunması bakımından yararlı olacaktır.

2023 yılı için İstanbul Barosunun asgari tarifesi şu şekildedir:

 • Kat Mülkiyeti Yasasına ilişkin uyuşmazlıklar 11.000 TL
 • Tahliye davasında 13.500 TL’den az olmayacak şekilde 1 yıllık kira bedelinin %10’u
 • Paydaşlığın giderilmesi davasında 13.500 TL’den az olmayacak dava konusu taşınmazın müvekkilin payına düşen kısmının %10’u
 • Kira bedelinin artırımı ve kira tespitine ilişkin davalarda davalı vekilliğinde 9.500 TL’den az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
 • Elatmanın önlenmesi davalarında 13.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tescile ilişkin davalar ile tapu iptali davalarında 19.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Şuf’a davasında 16.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ecrimisil davasında 13.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Geçit hakkı davasında 16.500 TL
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davasında 11.000 TL

Çağlayan Gayrimenkul Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Çağlayan gayrimenkul avukatı, hizmeti için ücret belirlerken birçok parametreyi göz önünde bulundurarak karar verirler. Öncelikle yardımı talep edilen dosyaya ne kadar mesai ayrılacağı ve dosyanın iş yükü, dava türü ve aşaması, gibi faktörleri dikkate alarak ücretlendirmeyi belirler. Gayrimenkul avukatının talep edeceği ücrete etki eden bir diğer faktör ise deneyim, uzmanlık ve emsal dava tecrübesidir.

Çağlayan Gayrimenkul Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Çağlayan gayrimenkul avukatı ücretinin ne zaman ödeneceği, davaya konu olan gayrimenkul için gayrimenkul davalarında uzman bir avukattan hukuki destek alan kişiler tarafından merak konusudur. Avukatlık ücretinin ödenme zamanına ilişkin yasal bir düzenleme mevcut değildir.

Bu sebepledir ki avukat ve müvekkil aralarında uzlaşarak, avukatlık ücretinin ödeneceği tarih üzerinde anlaşma sağlayabilir. Ancak belirtmek gerekir ki uygulamada Çağlayan gayrimenkul hukuku avukatlarının ücretinin genellikle vekaletin başladığı zaman diliminde ödendiği görülmektedir.

Gayrimenkul Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Gayrimenkul davalarına bakıldığında genel olarak masraflar; avukatlık ücreti, masraflar, harçlar, vergiler ve davaya konu gayrimenkulün keşif işlemi gibi kalemler olup, avukatlık ücretinin miktarına ilişkin olarak ilgili başlığımızı okuyabilirsiniz. Genel olarak asliye hukuk mahkemelerinde görülen gayrimenkul davalarında diğer masraf kalemlerini daha yakından baktığımızda;

BAŞVURMA HARCI269,85 TL
PEŞİN HARÇ269,85 TL
KEŞİF GİDERLERİ2062,35 TL
BİLİRKİŞİ GİDERİ960 TL
VEKALET HARCI38,40 TL
TEBLİGAT GİDERİ290 TL
TANIK GİDERİ82 TL (1 TANIK İÇİN)  

Gayrimenkul Davaları Ne Kadar Sürer?

Gayrimenkul, maddi anlamda değere sahip taşınmaz mülklerin bütününe verilen isimdir. Gayrimenkul Hukuku davaları ise bu gayrimenkuller üzerinde oluşan anlaşmalar veya anlaşmazlıkların mahkeme yoluyla çözümlenmesini ifade eder. Gayrimenkul Hukuku davalarının ne kadar süreceği anlaşamaya/anlaşmazlığa konu olan taşınmazın durumu ve bu taşınmaz üzerindeki talebe göre farklılık gösterir. Her somut olaya göre farklılık göstermekle birlikte Çağlayan gayrimenkul hukuku davaları ortalama 1-3 yıl arası sürebilmektedir.

Çağlayan’da En İyi Gayrimenkul Avukatı Nasıl Bulunur?

Gayrimenkul hukuku alanında Çağlayan gayrimenkul avukatı ile temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak avukatın bilgi, deneyim ve birikimlerinin yanı sıra dava sırasındaki tüm usul işlemlerine vakıf olması, müvekkilin kendi lehine sonuç almasına önemli katkıda bulunmaktadır. Bu sebepledir ki iyi bir Çağlayan avukat tercihinde bulunmak, müvekkilin hukuki sorunlarına en iyi çözümü bulmasını sağlayacaktır.

Yine de belirtmek gerekir ki ‘en iyi’ gayrimenkul avukatı diye bir tabir tam anlamıyla kullanılmamalıdır. Zira her somut olayın kendine has özellikler barındırmakta ve her müvekkilin farklı ihtiyaçları olmaktadır. Bu yüzden her somut dava türüne göre, alanında uzmanlaşmış gayrimenkul hukuku avukatı bulmak gereklidir.

Çağlayan gayrimenkul avukatlarına bakıldığında; her gayrimenkul hukuku davası, işi ve işlemi benzersizdir ve birçok farklı faktörlere bağlıdır. Ve fakat emsal davalarla deneyim kazanmış, bu alanda uzmanlaşmış bir avukattan yardım almanın, oldukça yararlı olduğunu belirtmek gerekir.

Çağlayan Gayrimenkul Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Çağlayan gayrimenkul hukuku avukatı, müvekkilinin hak ve menfaat dengesini gözeterek ve beklentileri doğrultusunda en doğru hukuki yol haritasını belirleyerek müvekkillerine gayrimenkul hukuku alanındaki anlaşmazlıklar için hukuki destek sunar.

Gayrimenkul hukuku davalarına bakan avukat müvekkillerinin taleplerini dinler ve talepleri doğrultusunda yasal çerçevede müvekkilinin en lehine olacak hususları göz önünde bulundurarak anlaşmazlığın/anlaşmanın çözümü için en yüksek gayreti gösterir.

Somut olayın esaslı olgularından, ayrıntı niteliğindeki konulara kadar her hususu dikkatle inceler ve bunları, lehte sonuç vermesi adına usul hukukuna uygun biçimde kullanır. Davanın başından sonuna kadar, dikkat ve özen yükümlülüğüne riayet ederek takip hizmetini icra eder.

Gayrimenkul davalarına bakan avukat marifetiyle takip edilen davalarda, hatalı veya ihmali işlemler söz konusu olmayacağı için hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanması, oldukça düşüktür. Zira, tapu davalarında uzman avukat, sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimin tamamını, müvekkilinin istifadesine tahsis eder.

Gayrimenkul Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Taraflar, avukat ile temsil edilmeksizin de pekala gayrimenkul davası açabilir; takip edebilir fakat gayrimenkul hukukuyla ilgili konu, danışmanlık, dava takibi, hukuki uyuşmazlık ve tüm hukuki süreçlerde alanında uzman bir gayrimenkul avukatıyla çalışmak, mülk sahipleri ve yatırımcılar için hayati önem taşımaktadır.

Tapu avukatı ile çalışmak, gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerinin emin adımlarla hareket etmesini sağlar ve haklarını korur, onlar lehine sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bilhassa son derece teknik hususları içeren gayrimenkul davalarının bu konuda yetkin avukatlarla takip edilmesi oldukça yararlı olacaktır.

Zira, görünüşte haklı iken, dava neticesinde haksız bulunan veya hakkını eksiksiz elde edemeyen birçok örnekle pratikte karşı karşıya kalınmaktadır.

Avukatı Ara