Tüketici Hakem Heyeti Dilekçe Örneği

Aşağıdaki tüketici hakem heyeti dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞİKAYET EDİLEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Kapıdan satış ile cayma hakkının kullanılamaması sonucunda şikayet talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: …/…/… tarihinde evime gelen satıcılar aracılığıyla gerçekleşen alışveriş işlemi sonrasında, yasal olarak tanınan yedi günlük cayma hakkımı kullanarak iade talebinde bulundum. Bu talebimi iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığıyla ilettim. Ancak, ilgili firma, cayma hakkımı dikkate almayarak, hem maddi hem de manevi açıdan olumsuz bir duruma yol açmıştır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçelerle, bahsi geçen kapıdan satış firması, cayma hakkımı kullanmama rağmen tedarik ettiği ürünü iade etmemekte direnmektedir. Firma, yasalara uygun olarak yapılan cayma işlemlerine rağmen, ürünün iadesini gerçekleştirmemekte ısrar etmektedir. Konuyla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını ve söz konusu firmanın bu tutumu nedeniyle cezai yaptırımlarla karşılaşmasını talep etmekteyim. Saygılarımla, durumu değerlendirerek girişimde bulunmanızı rica ederim(…../……../……)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukatı Ara