Çağlayan Yabancılar Avukatı

Hukuk Büromuz, çalışma ve oturma izinleri, konsolosluklarda yaşanan vize problemleri ve vatandaşlık başvurularında müvekkillerine hizmet vermektedir.Ayrıca, vize başvurusunun , oturma izinlerinin veya vatandaşlık başvurularının reddedildiği durumlarda itiraz etmek isteyen müvekkillerine Yargı yoluna veya alternatif çözüm yollarına başvurulmasında aracılık eder.Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir.

Çağlayan yabancılar avukatı, görev ve sorumlulukları itibariyle yabancılar hukuku alanındaki derin tecrübe, bilgi ve birikimiyle müvekkillerinin bu alandaki uyuşmazlıklarına yönelik hukuki işlemleri gerçekleştiren ve hukuki danışmanlık veren kişidir. Yabancılar Hukuku avukatı, bu konuda sayısız çalışmada bulunarak yetkinlik kazanmış ve ihtisas sahibidir.

Çağlayan Yabancılar Avukatı

Ariz Hukuk Bürosu Çağlayan Yabancılar Avukatı Hizmetleri

Yabancılar hukuku, ülkede bulunan yabancı uyruklu kişilerin seyahat, iş, zorunlu göç, eğitim gibi çeşitli nedenlerle Türkiye’ye gelen yabancıların ve Mavi Kartlı Türk uyruklu kişilerin karşılaştıkları hukuki uyuşmazlıkları konu edinen bir hukuk dalıdır.

Türkiye’de bulunan yabancı vatandaşlara yönelik olarak haklarının korunması, Türkiye’de gerçekleşecek hukuki işlemlerinde danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, güncellenen kanunlar ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yeni haklar edinmesi gibi pek çok hususta, alanında uzmanlaşmış avukat kadrosu ile müvekkillerine hukuki destek sağlayan Ariz Hukuk Bürosu;

 • Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izni alınması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Türk vatandaşlığı başvurusu yahut Türk vatandaşlığından çıkma işlemleri süreçlerinin yönetilmesi,
 • Sınır Dışı (deport) kararının iptali davası süreçlerinin yönetilmesi,
 • Oturma ve çalışma izninin iptali kararlarına karşı idari işlemin iptali davası süreçlerinin yönetilmesi,
 • Oturma ve çalışma izni ile Türk vatandaşlığı başvurusunun reddine karşı idari işlemin iptali davası süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi davaları süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’de temsilcilik ve şube açması,
 • Yabancıların Türkiye’den konut, arsa ve araç almaları,
 • Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanma durumunun değerlendirilmesi ve yasal mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi halinde resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Yabancılar için Türkiye’de banka hesabı açma süreçlerinin yönetilmesi,
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi
 • Vize ihlali hesaplama ve yabancının durumuna göre hukuki çözüm üretme,
 • Yabancı tahdit kodlarının kaldırılması için hukuki süreç,

Çağlayan Yabancılar Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Telefon: 0212 909 89 27

E-posta: info@arizhukukburosu.com

Adres: Çağlayan, Vatan Cd. No:15 D:12, 34403 Kâğıthane/İstanbul

İstanbul Çağlayan Yabancılar Avukatı Ücretleri

Çağlayan yabancılar avukatı, ücreti tek başına belirlememektedir. Ücrete etki eden birçok farklı faktör bulunmakla beraber müvekkil ile yapılan görüşmeler sonucunda tarafların karşılıklı rızasıyla belirlenebilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken ise, yabancı işlerine bakan avukatın ücret belirlenirken yabancının kim olduğunun dikkate alınmaması gerekliliğidir. Burada kişinin kimliği değil, işin niteliği ve kapsam alanı dikkate alınır.

Ücrete etki eden faktörlerin başında hukuki uyuşmazlığın neyden kaynaklandığı gelmektedir. Ancak bundan başka; dosyanın hangi aşamada olduğu, dava sürecinin ortalama uzunluğu, işin çeşitliliği gibi birçok faktöre bakılacaktır. Bu sebeple daha net bilgi alabilmek ve müzakere sürecini yürütebilmek adına yabancılar hukuku avukatına başvurmakta yarar vardır.

Çağlayan Yabancılar Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Çağlayan yabancılar avukatı; avukat yardımına konu edilen davanın mevcut durumu, dava türü ve aşaması, dosyanın iş yükü, sürecin uzunluğu ve en önemlisi dosya üzerinde harcanacak mesai gibi faktörleri dikkate alarak ücretlendirmeyi belirler. Yabancılar avukatının talep edeceği ücrete etki eden bir diğer faktör ise deneyim, uzmanlık ve emsal dava tecrübesidir.

Çağlayan Yabancılar Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Çağlayan avukat ücretinin ne zaman ödeneceği, yabancılar hukukunda uzman bir avukattan hukuki destek alan kişiler tarafından merak konusudur. Göç avukatı ücreti ödeme şekli ve zamanı genellikle avukatla yapılan anlaşma doğrultusunda belirlenir. Uygulamada genellikle hizmetler tamamlandıktan sonra ödenmektedir. Ancak bazı durumlarda göç avukatının avans/ön ödeme talep ettiği görülmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yabancılar hukuku avukatı ile yapılan anlaşmada ayrıntılara yer vermek gerektiğidir. İleride bir ihtilaf çıkmaması adına yapılan sözleşmede; hizmetin kapsamı, ücretin miktarı ve ne şekilde ödeneceği, ödeme koşulları gibi hususlar ayrıca ve açıkça belirtilmelidir.

Yabancılar Hukukunda Dava Masrafları Ne Kadardır?

İstanbul yabancılar hukuku dava masraflarına bakıldığında avukatlık ücreti yanı sıra farklı uyuşmazlık türleri için farklı masraf kalemler söz konusudur. Bu masraflar, harç ve gider kalemlerinden oluşmaktadır. Ancak bu masraflar her somut olay bakımından farklılık göstermektedir. Birkaç örnek ile açıklamak gerekirse;

2023 yılı için oturma ve çalışma izni başvurusunun reddedilmesi veya vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi gibi davalarda şunlar gibi harç kalemleri ödenecektir:

Başvurma Harcı269,85 TL
Vekalet Harcı38,40 TL
Tebligat Giderleri290 TL
Bilirkişi Ücreti770 TL
Keşif Gideri2062,35 TL
Tanık Gideri82 TL (1 TANIK İÇİN)  

İstanbul yabancılar hukuku dava masraflarında idari izin başvurularında (oturma, vatandaşlık izni…) ortalama 1000 TL ile 2000 TL arasında seyreden bir masraf çıkarken; tüm sürecin dahilinde olduğu Yabancıların Türkiye’de şirket kurma işlemlerinde ortalama 6000 TL ile 7000 TL arasında bir masraf çıkacağı söylenebilecektir.

Yabancılar Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Çağlayan yabancılar avukatı yabancılık unsuru içeren her türlü uyuşmazlığın müvekkilinin lehine sonuçlanması için çalışır. Yabancılık unsuru içeren birçok uyuşmazlık vardır, örneğin; deport işlemleri, vatandaşlık işlemleri, göç ile alakalı suçların davaları, tanıma tenfiz davaları gibi. Bu sebeple İstanbul’da yabancılar lehine yapılan başvurular, açılan davalar için tek bir süreden bahsetmek mümkün değildir.

Her somut durumun kendine has özelliklerine ve karmaşıklığına göre dava ve başvuru sürelerinin değişiklik göstereceği söylenebilir. Ancak dava veya idari başvuru türüne göre ortalama sürelere örnek vermek gerekirse;

 • Türk vatandaşlığının alınması: 1.5 yıl ile 2.5 yıl arası
 • Oturma izni alınması: 1 ay ile 4 ay arası
 • Çalışma izni alınması: 1 ay ile 3 ay arası
 • Deport iptali davası: 8 ay ile 2 yıl arası
 • Vatandaşlık, oturma vb. izinlerin reddi halinde dava: 10 ay ile 2 yıl arası
 • Yabancıların Türkiye’de şirket, şube, temsilcilik kurması: 1 ay ile 4 ay arası.

Çağlayan’da En İyi Yabancılar Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Çağlayan’da en iyi yabancılar hukuku avukatı şeklindeki söylem, meslek etiği kuralları çerçevesinde doğru olmamakla birlikte uygulamada gelişen bir tabir olması sebebiyle, yabancılar avukatına ihtiyaç duyan kimseler açısından oldukça önem taşımaktadır. Zira teknik bir hukuk dalı olması sebebiyle bu alanda daha yoğun çalışan, bu alanda ihtisaslaşmış avukatlara ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir.

Bu alanda başarılı bir Çağlayan yabancılar avukatı bulabilmek için en önemli kriter, göç avukatının uzmanlık, deneyim, başarı geçmişi ve müşteri referanslarıdır. Bu alanda kendini geliştirmiş, ihtisaslaşmış ve yabancılar hukuku uyuşmazlıklarında önemli başarılar elde etmiş, daha önceki vakalarda süreci iyi yöneten bir yabancılar avukatı bulmak, bu konuda yardım almak isteyen kişiler tarafından önemli olacaktır.

Ayrıca en iyi yabancılar hukuku avukatı, kişinin özel durumuna ve o anki ihtiyacına göre farklılık gösterebilir. Bu sebepledir ki kişi, ihtiyaçlarına en iyi uyum sağlayabilen bir yabancılar hukukunda uzman avukat bulma çabasında olmalıdır. Ariz Hukuk Bürosu, bu alanda uzman kadrosuyla kuruluşundan itibaren yabancılar hukuku ile ilgili faaliyetlerini etkin ve aktif şekilde yürütmektedir.

Çağlayan Yabancılar Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Türkiye’de bulunan/ yaşayan yabancıların; gayrimenkul edinmeleri, evlenme, boşanma, gibi özel hukuk karakterli davalarının görülmesi, Türkiye’de oturma, çalışma izni gibi idari işlemleri, olası hak ihlallerinde yargı yoluna gidilmesi ve takibi, yapılacak başvuru süreçleri, sınır dışı durumunda gerekli mercilere başvurulması gibi konularda yabancılar hukuku alanında uzman bir avukat ile çalışmak oldukça önem arz edecektir.

Çağlayan yabancılar avukatı, yabancı bireylerin hukuki ihtiyaç ve ihtilaflarına yönelik hizmetler sunar. Bu avukatlar, yabancıların Türkiye’de yaşama, çalışma, eğitim veya aile birleşimi gibi konularda karşılaşabilecekleri hukuki sorunlarda yardımcı olurlar. Yabancılar hukukunda uzman avukat, müvekkillerinin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde, müvekkillerinin en lehine olacak hususları göz önünde bulundurur.

İstanbul’daki Çağlayan yabancılar avukatı, yabancı bireylerin vatandaşlık, oturma izni ve çalışma izni gibi idari başvurularından önce mevcut hukuki durumlarını değerlendirerek kendilerine en uygun ve en lehine olacak başvuru stratejisi belirler ve bu konuda müvekkillerine rehberlik eder.

Özellikle deport iptali gibi önemli davalarda zaman oldukça mühimdir ve Çağlayan yabancılar hukuku avukatı, bu konuda savunma mekanizmalarını kullanarak müvekkillerin haklarını korur.

Yabancıların Türkiye’de şirket, şube veya temsilcilik açmaları da karmaşık bir süreçtir; bu nedenle avukatlar, şirketin somut özelliklerine uygun olarak hukuki temelleri sağlam bir şekilde oluşturmak için çeşitli işlemleri gerçekleştirir.

Çağlayan Yabancılar Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Yabancılar hukuku dava ve başvuru süreçlerinde kişiler, Çağlayan yabancılar avukatı ile temsil edilmeksizin de pekala kendini savunabilir; işlemlerini yapabilirler. Ancak yabancılar hukuku disiplini oldukça karmaşık ve kendine has özellikler taşıyan, ayrıca temel haklara ve hayati unsurlara ilişkin olabilen teknik bir alandır. Bu sebeple bu alanda uzman göç avukatından yardım almak oldukça mühimdir.

Zira Çağlayan yabancılar avukatı, bu konuda uzman olduğundan, her türlü güncel gelişmeleri takip ederek, kişinin hak kaybı yaşamaması ve hukuki ihtiyaçlarının karşılanması için en doğru yolu bulan bir rehber görevi görecektir. Bir yabancılar avukatıyla çalışmak, süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayarak müvekkilin hak kaybına uğramasını engeller, böylece yabancı uyruklu bireyler hukuki konularında güvende hissedebilirler.

Avukatı Ara