Çağlayan Bilişim Avukatı

İnternet ortamında işlenen suçlar ile bilişim sistemlerinin kullanıldığı özel hukuk (boşanma, tazminat vb.) uyuşmazlıklarında sizlere destek sağlamayı amaçlıyoruz. Gün geçtikçe hayatımıza daha fazla girmeye başlayan teknoloji ve internet amacı dışında kullanıldığı zaman bir suç mecrası haline dönüşebilmektedir. Örneğin günümüzde kişisel yazışmalar, alışverişler, banka işlemleri ve bunun gibi birçok işlem internet üzerinden yapılabilmektedir. Bu işlemlerin internet üzerinden hukuki çerçeveler içerisinde ilerlememesi durumunda bilişim suçları ortaya çıkabilmektedir.

Çağlayan bilişim avukatı, internet üzerinden işlenen suçlarla bilişim sistemlerinin kullanıldığı uyuşmazlıklarla ilgilenen avukattır. Bilişim suçları avukatı; bilişim araçları ile işlenmiş suçların mağduru olan kimselere veya bu suçun faillerine, uzman olduğu bu alanda hukuki yardım sağlamaktadır.

Her ne kadar bilişim suçları avukatı, ceza hukuku mevzuatında tanımlanmış bir avukatlık uzmanlık alanı olmasa da bilişim konusunda kişisel çabalarıyla uzmanlaşan, bu konuda ihtisaslaşan avukatlar, bu isimle anılmaktadır.

Bilişim, elektronik ve teknolojik araçlar vasıtasıyla bilginin aktarılmasıdır. Pos cihazları, telefon, tablet gibi araçlar bilişim kavramı içinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra sosyal medya ve mesaj uygulamaları da bilişim sistemi olarak kabul edilmektedir. Bilişim davalarına bakan avukatlar da bu sistemde işlenen suçlarla ilgili uyuşmazlıklara bakmaktadırlar.

Bunun yanı sıra e ticaret avukatı; teknolojinin hızla ilerlemesi ve yaşanılan çağın da bu gelişime ayak uydurması ile, internet ortamına taşınan özel hukuk ilişkilerinden doğan ihtilafların çözümüne de katkıda bulunur.

Çağlayan Bilişim Avukatı

Ariz Hukuk Bürosu Çağlayan Bilişim Avukatı Hizmetleri

Çağlayan bilişim avukatı, bilginin teknolojik ve/veya elektronik araçlar üzerinden aktarıldığı tüm cihazlar ve platformlara yönelik hukuki süreçlerde rol oynamaktadır. Bilişim davalarında uzman avukat, bilişim suçlarının işlendiği davalarda, suçun ispatına yönelik pek çok süreçte aktif bir çaba gösterirler. Ariz Hukuk Bürosu bilişim avukatlarının, bilişim davalarında sundukları hizmetler örnekseme yoluyla şu şekilde sıralanabilir;

 • Bilişim hukuku teknolojileri alanındaki güncel gelişmelerin takibi
 • Lisanslama ve hakların korunması kapsamındaki işlemlerin takibi
 • İnternet üzerinden satış yapan işletmelere yönelik hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi
 • E-ticaret ve e-imza uygulamalarına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti
 • Suç teşkil eden fiilin tespit edilmesi amacıyla davalının IP adresinin tespit edilmesi
 • Kişilik haklarının ihlali, suç teşkil etmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal, fikri mülkiyet hakkını ihlal, unutulma hakkı ve kamu yararı gibi gerekçelerle internet üzerindeki bir içeriğin silinmesi veya kaldırılması yönünde hukuki olarak karar alınması
 • Bilişim sistemine girme suçu takibi,
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme davası takibi,
 • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması dava takibi,
 • Yasak program veya cihaz kullanma suçundan doğan dava süreçlerinin yönetimi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na ilişkin danışmanlık, şirketlerin KVKK uyumunu denetlemek ve buna ilişkin eğitim verilmesi işlemleri
 • VERBİS kaydının yapılması ve bunun eğitimi, ticari elektronik iletilerin yasayla uyumlu hale getirilmesi işlemleri
 • KVKK şikayetleri ve şikayet sürecinin takibi işlemleri gibi pek çok bilişim hukuku uyuşmazlıkları ve danışmanlık hizmetlerinde hizmet sunmaktadırlar.

Çağlayan Bilişim Avukatı İletişim Bilgileri

0212 909 89 27

E-posta: info@arizhukukburosu.com

Adres: Çağlayan, Vatan Cd. No:15 D:12, 34403 Kâğıthane/İstanbul

İstanbul Çağlayan Bilişim Avukatı Ücretleri

Çağlayan bilişim avukatı ücretleri pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bunların başında ise, bilişim hukukuyla ilgili uyuşmazlığın hangi diğer hukuk disiplini alanını ilgilendirdiğidir. Her somut olay veya uyuşmazlık gözetilerek dosyanın hangi aşamada olduğu ve zorluğu, suçların varlığı halinde delil güçlüğü, özel hukuk uyuşmazlıklarında ise uyuşmazlığın türü gibi bir dizi etken, ücret konusunda belirleyici olmaktadır.

Bunun yanı sıra ücreti etkileyen bir diğer faktör ise TBB ve yerel barolar tarafından yayımlanan tarifelerdir. Bu tarifeler bağlayıcı olmamakla birlikte İstanbul Çağlayan bilişim avukatı ile avukat yardımına başvuracak kişi arasında anlaşılacak ücretin tabanı, TBB tarafından düzenlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen tutar olmak zorundadır.

Bilişim hukukunun alanına giren işlemler hakkında Tavsiye niteliğini haiz ücretlendirmelere bakıldığında;

BİLİŞİM HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 İSTANBUL BİLİŞİM AVUKATI ÜCRETİ,
Tespit davaları,20.000,00 TL,
Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Müdafiliği,70.000,00 TL,
Ağır Ceza Mahkemesi Mağdur Vekilliği,45.000,00 TL,
Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Müdafiliği,47.000,00 TL,
Asliye Ceza Mahkemesi Mağdur Vekilliği,30.000,00 TL,
Savcılıklarda Şikayet Dilekçesi,9.000,00 TL,
Ceza Yahut İdari Soruşturmada Müdafilik,17.000,00 TL,
Erişimin Engellenmesi ve İçerik Kaldırma,20.000,00 TL
Hukuki Danışmanlık (Büroda),4.000,00 TL (İlk 1 saat), 2.700,00 TL (Bir saati aşan her saat), 8.000,00 TL (yazılı danışma),
Hukuki Danışmanlık (Büro Dışında),6.500,00 TL (ilk 1 saat), 3.500,00 TL (bir saati aşan her saat),
İdari Mercilerde Vekillik,9.000,00 TL,
İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme,9.000,00 TL,
Diğer Her Türlü Sözleşmelerin Hazırlanması,24.000,00 TL,
Adi, Komandit, Kollektif, Limited Şirketlere Sürekli Danışmanlık,20.000,00 TL (aylık),
100’den Az Üyeli Kooperatiflere Sürekli Hukuki Danışmanlık,19.000,00 TL (aylık),
100’den Fazla Üyeli Kooperatiflere Sürekli Hukuki Danışmanlık,22.000,00 TL (aylık),
250.000 TL’den Az Sermayeli Anonim Şirketlere Sürekli Hukuki Danışmanlık,21.000,00 TL (aylık),
250.000 TL’den Fazla Sermayeli Anonim Şirketlere Sürekli Hukuki Danışmanlık,23.000,00 TL (aylık),
Ticari Olmayan Kuruluşlara Sürekli Hukuki Danışmanlık,18.000,00 TL (aylık),
Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri,28.000,00 TL.

Çağlayan Bilişim Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Bilişim hukuku alanında müvekkillerin/danışanların bir avukatla çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun tek istisnası ise bilişim hukuku uyuşmazlığının bir suç teşkil etmesi ve bu suçun cezasının ise alt sınırının 5 yıldan fazla olması durumudur. Bunun dışında ise avukatla temsil edilmek ihtiyaridir.

Çağlayan bilişim avukatı; dosyanın mevcut durumu, dava türü ve aşaması, dosyanın iş yükü ve karmaşıklığını, en önemlisi de dosya üzerinde harcanacak mesai gibi faktörleri dikkate alarak ücretlendirmeyi belirler. Bilişim davalarında uzman avukatın talep edeceği ücrete etki eden bir diğer faktör ise deneyim, uzmanlık ve emsal dava tecrübesidir.

Avukat ve müvekkil ücretlendirme hususunda anlaşabilirler. Her iki tarafın uzlaşması durumunda ücret bu miktar üzerinden belirlenebilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki avukat ile müvekkil arasında anlaşılan bu ücret İstanbul barosunun asgari ücret tarifesinden daha aşağıda olamaz.

Çağlayan Bilişim Avukatının Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceği, bilişim davalarında uzman bir avukattan hukuki destek alan kişiler tarafından merak konusudur. Avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceğine dair ülkemizde yasal bir düzenleme yoktur. Avukatlık Kanunu, vekalet ücretinin taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça peşin ödenmesini öngörmektedir taraflar aksini kararlaştırabilir.

Çağlayan bilişim avukatı, talep edilen ücreti müvekkili ile anlaştığı zamanda tahsil eder. Ancak, ödemenin zamanı ve şekli, bilişim avukatı ve müvekkili arasında yapılan anlaşmaya da bağlı kalınabilir. Davaya veya hukuki sürece bakacak ve hizmet sunacak olan Bilişim avukatı, genellikle hizmetin türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak saatlik ücret, sabit ücret veya işlem başına ücret talep eder.

Bilişim Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Bilişim davaları masrafları, Çağlayan avukat için ödenmesi gereken avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinden oluşur. Bu ücretler ise 2023 yılı için İstanbul Barosunun hazırladığı asgari ücret tarifesinden aşağıda olmayacak şekilde müvekkil ve avukat arasında belirlenir. Bir diğer kalem olan yargılama masrafları dava konusuna göre değişiklik gösterebilse de usul işlemleri benzerlik gösterdiği için harçlar ve bilirkişi ücretleri gibi giderler aynıdır.

Ancak Çağlayan bilişim suçları davalarında her durumda masraf olacağı bilgisi doğru olmamaktadır. Kişi savunma amaçlı ve kendi argümanlarına delil sağlamak, delillerini güçlendirmek adına ek masraf kalemleri olarak çıkartabilir. Ancak bunları mahkeme harcı olarak değerlendirmek yanlıştır. Bunlar kişiden kişiye ve tercihlere göre azalıp çoğalabilecek masraflardır.

Yine de örnek birkaç masraf kalemi saymak gerekirse;

BAŞVURMA HARCI269,85 TL
PEŞİN HARÇ269,85 TL
KEŞİF GİDERİ2062,35 TL
BİLİRKİŞİ GİDERİ1160 TL
VEKALET HARCI38,4 TL
TEBLİGAT GİDERİ290 TL
DOSYA GİDERİ13,95 TL

Bilişim Davaları Ne Kadar Sürer?

Bilişim hukukuna ilişkin davaların sürecinin uzunluğu ve zamanı; davanın türüne, davanın karmaşıklığına, yargının iş yüküne ve bir dizi farklı faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. E- ticaret avukatının internet üzerinden yapılan işlemlerin hukuki boyutlarını anlama ve yönetme hususundaki işleyiş hızı, online ticaretin hukuki yönlerine odaklanma gibi e-ticaret avukatının bizzat görevi olan bu durumlar da dava süresini etkileyebilmektedir.

 Ceza hukuku disiplini içeren davalarda da, bilişim suçları avukatları, bu tür suçlarda mağdur veya sanığın hukuki durumuna, davanın ve dosyanın karmaşıklığına, delillerin toplanmasına, tanıkların dinlenmesine ve benzeri etkenlere göre hukuki süreci tespit edebilmektedir.

Uygulamaya bakıldığında; bilişim suçları avukatlarının baktığı davalar genellikle 8 ay ila 3 yıllık bir sürecin arasında seyretmektedir. Erişimin engellenmesi ve içerik kaldırmasına ilişkin hukuki süreçlerde ise işlem talepten sonraki 24 saat içerisinde karara bağlanır ve sonraki 4 saatte karar icra edilir. Belirli hallerde bu hukuki süreç ve işlemlerde 1-2 hafta uzamadan bahsedilebilir.

Tespit davaları genellikle 2 yıla kadar sürmektedir. Uygulamada bu süre azami limittir. Domain ile ilgili ihlallerde ise 8 ay- 2.5 yıl arasında bir süreç yaşandığı görülmektedir.

Çağlayan’da En İyi Bilişim Avukatı Nasıl Bulunur?

Bilişim davalarında Çağlayan bilişim avukatı yardımı almak şart olmamakla birlikte; hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanmaması adına deneyimli ve ihtisas sahibi bir bilişim hukuku avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır. Bilişim davalarına bakan avukatlar için “en iyi” şeklinde bir nitelemede bulunmak, doğru olmamakla beraber; emsal davalarla deneyim kazanmış uzman bir avukattan yardım almanın, oldukça yararlı olduğunu belirtmek gerekir.

Çağlayan Bilişim Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Çağlayan bilişim avukatı, bilişim hukuku alanında kendini geliştirmiş ve geliştirmeye devam eden, güncel mevzuata ayak uydurabilen ve teknolojinin tüm alanında fikir sahibi olan, bilişim alanında uzman avukattır.

Çağlayan bilişim avukatı, müvekkilinin hak ve menfaat dengesini gözeterek ve beklentileri doğrultusunda en doğru hukuki yol haritasını belirleyerek müvekkillerine somut olaydaki anlaşmazlıklar için hukuki destek sunar.

Bilişim hukuku davalarına bakan avukat müvekkillerinin taleplerini dinler ve talepleri doğrultusunda yasal çerçevede müvekkilinin en lehine olacak hususları göz önünde bulundurarak anlaşmazlığın/anlaşmanın çözümü için en yüksek gayreti gösterir.

Somut olayın esaslı olgularından, ayrıntı niteliğindeki konulara kadar her hususu dikkatle inceler ve bunları, lehte sonuç vermesi adına usul hukukuna uygun biçimde kullanır. Davanın başından sonuna kadar, dikkat ve özen yükümlülüğüne riayet ederek takip hizmetini icra eder.

Çağlayan bilişim avukatı marifetiyle takip edilen davalarda, hatalı veya ihmali işlemler söz konusu olmayacağı için hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanması, oldukça düşüktür. Zira, bilişim hukukunda uzman avukat, sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimin tamamını, müvekkilinin istifadesine tahsis eder.

Bilişim Avukatı İle Çalışmanın Önemi

Bilişim hukuku alanında bir bilişim avukatıyla çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu tür uyuşmazlıklarda uzman bir avukat tarafından hizmet almak çok yararlı olacaktır. Zira bilişim hukuku son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Bu sebepledir ki pek çok insan bu alanda bilgi sahibi olmamaktadır. Bu da pek çok insanın bilmeden atacağı adım karşısında hak kaybına yol açabilecek bir husustur.

Bu sebeple hukuk eğitimi almamış kişilerin bu alandaki anlaşmazlıklarını kendilerinin çözmeye çalışması sırasında oluşacak hataların önüne geçilmesi için, zaman ve enerji kaybının en aza indirilmesi için bir bilişim avukatı ile çalışmak çok önemlidir.

Çağlayan bilişim avukatı ile çalışmak, bilişim hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerinin emin adımlarla hareket etmesini sağlar ve haklarını korur, onlar lehine sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bilhassa son derece teknik hususları içeren bu davaların bu konuda yetkin avukatlarla takip edilmesi oldukça yararlı olacaktır.

Avukatı Ara