Çağlayan İş Hukuku Avukatı

Hukuk büromuz, işçi ve işveren arasındaki hukuki sorunlara her türlü çözüm üretilmesi, daha önemlisi ise henüz sorun ortaya çıkmadan özellikle işveren yönünden gereken önlemlerin alınması, sorun ortaya çıktıktan sonra ise işçi yönünden, işe iade, kıdem ve ihbar tazminatları, işçilik alacakları ve benzeri haklar yönünden arabuluculuk ve dava işlerinin yürütülmesi, işverenler yönünden de açılan davalar ile ilgili gerekli her türlü hukuki desteğin sağlanması hedeflenmektedir.İşveren ile işçi arasındaki anlaşmazlıklar çoğu zaman, işçinin maaş ve tazminat taleplerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanır. İşçi emeğinin karşılığı olan maaş veya tazminatı alamadığı durumlarda bunu talep etmek en doğal ve yasal hakkıdır. Fakat işçinin maaş veya tazminatı hak etmeyi sağlayacak bazı sorumlulukları, işverene karşı yerine getirmesi ve bunu ispatlaması gerekir.

Çağlayan iş hukuku avukatı, iş hukuku mevzuatı çerçevesinde işçi veya işverenin herhangi bir hak kaybına uğramasını önlemek maksadıyla çalışan ve ortada bir hak ihlali olduğu durumda, bu ihlalin tazmini amacıyla gereken hukuki süreci başından sonuna kadar yürüten, iş hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti veren avukattır.

İşçi avukatı, sadece işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar değil, işçi veya işverenin kamu kurumu ile arasındaki uyuşmazlıklar bakımından da hizmet verir. İş mahkemesi avukatı, vekilliğini yaptığı kişilerin menfaatlerini savunur, gerektiğinde arabulucu sıfatıyla rol oynar. Elde ettiği bilgi, birikim ve tecrübelerini, müvekkillerinin lehine kullanmak suretiyle mesleğini icra eder.

Çağlayan İş Hukuku Avukatı

Ariz Hukuk Bürosu Çağlayan İş Hukuku Avukatı Hizmetleri

İş hukuku, işçiler ile işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Kendi içerisinde bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çağlayan iş hukuku avukatı ise, iş hukuku alanının tüm alanlarında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde rol oynar, danışmanlık ve dava takibi hizmeti verir.

Çağlayan iş hukuku avukatı işçi ile işveren veya bu kişilerin kamu kurumu ile aralarında yaşanan hukuki uyuşmazlıkları çözme konusunda hizmet vermektedir. İş davalarında uzman avukatları ile iş hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri icra eden Ariz Hukuk Bürosu;

 • İşçi ve işveren arasındaki hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda fesih bildiriminin hazırlanması ve bu konuda yasal mevzuat temelinde bilgilendirme yapılması
 • İşe iade davasının açılması ve takip edilmesi
 • İşçi ve işyeri güvenliğinin sağlanması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin dava açılması ve takibi
 • İş kazasından kaynaklanan tazminat ve ceza davalarının açılması ve takibi
 • Fazla mesai alacağı davası açılması ve takibi
 • Hizmet tespiti davası açılması ve takibi
 • Sendikal mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Mobbing ve kötü niyet davalarının açılması ve takibi
 • İş hukuku açısından şirket danışmanlığı hizmetinin verilmesi, iç yönetmeliklerin hazırlanması
 • Meslek hastalığı gibi hallere dayalı iş davaları,
 • Çalışma koşullarında değişiklik ve diğer hallere bağlı istifa süreçlerinin yönetilmesi,
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, deneme süreli iş sözleşmesi gibi sözleşmelerden kaynaklı iş davalarının açılması ve takibi
 • Toplu iş sözleşmesi, takım iş sözleşmesi gibi sözleşmelerden kaynaklı iş davalarının açılması ve takibi
 • Taşeron işçilerin hukuki süreçlerinin yönetilmesi ve haklarının dava yoluyla korunması amacıyla verilen her türlü hizmet
 • İş Kanunu ve diğer ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarla ilgili dava açılması, takibi ve neticelendirilmesi olmak üzere iş hukuku alanına giren birçok hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti icra eder.

Çağlayan İş Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Telefon: 0212 909 89 27

E-posta: info@arizhukukburosu.com

Adres: Çağlayan, Vatan Cd. No:15 D:12, 34403 Kâğıthane/İstanbul

İstanbul Çağlayan İş Hukuku Avukatı Ücretleri

Çağlayan iş hukuku avukatı ücretleri, bir dizi faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Zira iş/işçi davalarında uzman avukatın ücretlendirme politikaları genellikle avukatın deneyimi, itibarı, dava karmaşıklığı ve hukuki uyuşmazlığın türü gibi unsurlara dayanır ve iş davalarına bakan avukat dosyanın karmaşıklığı, hangi aşamada olduğu gibi hususları değerlendirdikten sonra ücretlendirmeye karar verir.

İstanbul Çağlayan iş hukuku avukatı ile avukat yardımına başvuracak kişi arasında anlaşılacak ücretin taban tutarı, TBB tarafından düzenlenen ve Resmî Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen tutardır.

Bunun yanı sıra tavsiye niteliğine haiz olan ve yerel barolar tarafından yayımlanan bir tarife dava mevcuttur. Bahse konu tarifelere göz atmak, iş hukuku davalarında uzman avukat ücretlerine ilişkin bilgi sahibi olunması bakımından yararlı olacaktır.

2023 yılı için İstanbul Barosunun asgari tarifesi şu şekildedir:

İŞ HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ2023 İSTANBUL İŞ HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ
Değeri para ile ölçülebilen iş davaları (kıdem, ihbar, fazla mesai vb. tazminat davaları gibi),27.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Değeri para ile ölçülemeyen iş davaları (işe iade vb. davalar),27.000 TL,
İhtarname, ihbarname vb. (sadece bu işlem yapılacaksa),8000 TL,
Arabuluculukta taraf vekilliği12.000 TL’den az olmamak üzere uyuşmazlığın %15’i,
Büroda sözlü danışma,3700 TL (ilk bir saat için), 2500 TL (ilk bir saati aşan her saat için),
Yazılı danışma,7500 TL,
Sesli ve görüntülü araçlarla danışma,3000 TL,
Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma,5800 TL (ilk bir saat için), 3300 TL (ilk bir saati aşan her saat için),
Dava, cevap dilekçesi vb. dilekçeler8000 TL,
İstinaf, temyiz, karar düzeltme vb. dilekçeler10.000 TL,
Diğer her türlü sözleşmeler,22.000 TL,
Adi, komandit, kollektif ve limited şirketlere düzenli danışmanlık,18.500 TL (aylık),
Üye sayısı 100’den az kooperatiflere düzenli danışmanlık,17.000 TL (aylık),
Üye sayısı 100’den fazla kooperatiflere düzenli danışmanlık,19.000 TL (aylık),
250.000 TL’den az sermayeli anonim şirketlere düzenli hukuki danışmanlık,19.500 TL (aylık),
250.000 TL’den fazla sermayeli anonim şirketlere düzenli hukuki danışmanlık,21.000 TL (aylık),
Para alacakları için icra takibi,21.000 TL’den az olmamak üzere alacak miktarının %15’i.

Çağlayan İş Hukuku Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Çağlayan iş hukuku avukatı ücreti, hizmeti için ücret belirlerken birçok faktörü göz önünde bulundurarak karar verir. Dosyanın karmaşıklığı ve iş yükü, dava türü ve aşaması, ayrılması gereken zaman gibi hususları değerlendirir. İş hukuku davalarında uzman avukatın talep edeceği ücrete etki eden bir diğer faktör ise deneyim, uzmanlık ve emsal dava tecrübesidir.

Esasen Çağlayan iş hukuku avukatı, müvekkili ile yaptığı görüşmeler sonucunda ücret belirlenecektir. Zira bazı iş hukuku uyuşmazlıklarının çözülmesi zor ve dava süreci karmaşık olabilir. Bu gibi durumlarda işçi avukatı, bu hususu göz önüne tutarak bir karar verecektir. Uygulamada genellikle sunulan hizmetlerin karşılığında sabit veya saatlik bir ücretin kararlaştırıldığı görünmektedir.

Çağlayan İş Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceği, davaya/danışmanlığa konu olan iş hukuku uyuşmazlığı için iş davalarında uzman bir avukattan hukuki destek alan kişiler tarafından merak konusudur. Avukatlık ücretinin ödenme zamanına ilişkin yasal düzenleme mevcut değildir. Bu sebeple avukat ve müvekkil aralarında uzlaşarak, ücretin ödeneceği tarih üzerinde anlaşabilirler.

Çağlayan avukat, uyuşmazlık sürecinin başında avans talep edebileceği gibi, ödemenin dava sonunda yapılmasını kararlaştırabilir. İşçi avukatı sabit bir ücret de talep edebilir, ayrıca bu sabit ücretin davanın belirli aşamalarında ödenmesini talep edebilir. Her halükârda bu hususların anlaşmayla açığa kavuşturulması, her iki taraf açısından da önem taşımaktadır.

Ancak belirtmek gerekir ki uygulama açısından baktığımızda; Çağlayan iş hukuku avukatlarının ücretinin genellikle hizmetin tamamlandığı zaman diliminde ödendiği görülmektedir. Yine durumun gerektirdiği ölçüde, iş davalarına bakan avukatın, hizmetlerin belirli bir aşamasının tamamlanması veya anlaşmanın yapılması için ön ödeme veya avans talep ettiği de görülmektedir.

İş Hukuku Davaları Masrafı Ne Kadardır?

İş hukuku davalarına bakıldığında genel olarak masraflar; avukatlık ücreti, masraflar, harçlar, vergiler ve çeşitli kalemler olup avukatlık ücretinin miktarına ilişkin olarak ilgili makale başlığımızı okuyabilirsiniz. İş hukuku uyuşmazlıkları çok çeşitli olabilir. Bu sebeple davanın hangi mahkemede görüldüğüne göre dava harç ve masrafları da değişebilecektir. Ancak birkaç örnek vermek gerekirse;

2023 yılı iş mahkemesi masrafları

Başvuru Harcı269.85 TL
Peşin Harç:Dava değerinin binde 68’i kadardır. Belirsiz alacak davası olarak açılacağı için miktar başlangıçta küçük çıkacaktır, bunun ıslah ile sonradan tamamlatılacağı unutulmamalıdır.
Tebligat Gideri290 TL
Vekalet Suret Harcı38.40 TL
Bilirkişi Ücreti770 TL
Keşif Gideri2062.35 TL
Tanık Gideri82 TL (her bir tanık için)
Diğer İş ve İşlemler150 TL

İş Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

İş hukuku alanındaki hukuki uyuşmazlıklar ve görülecek davalar ile ilgili kesin bir süre vermek pek mümkün değildir. Bu süreçlerle ilgili olarak, temelde davanın konusuna göre süreler çeşitlilik arz etmekle birlikte davanın içeriği, mahkemenin taraflardan talepleri (bilirkişi raporu, keşif işlemleri vb.), mahkemenin iş yükü gibi birçok faktör etkili olmaktadır.

Adalet bakanlığı tarafından iş hukuku uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için öngörülen süre maksimum 540 gündür. Ancak İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Mahkemelerin iş yükünün fazla olması, bilirkişi incelemeleri gibi süreçler dikkate alındığında; uygulamada iş hukuku davalarının 3 ile 5 yıl arasında seyrettiği söylenebilir.

Kanun yoluna başvuru olmadığı durumlarda, uygulamada süreci etkileyen faktörler genellikle keşif yapılması, tebligat sürelerinin uzunluğu, iş mahkemesinin dosya yükü ve varsa tanıkların dinlenmesidir. Bu gibi durumlarda ise iş hukuku davalarının yerel mahkemelerde ortalama 4 ile 18 ay arasında seyrettiği söylenebilir.

Çağlayan’da En İyi İş Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Çağlayan’da iş hukuku alanında avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak avukatın bilgi, deneyim ve birikimlerinin yanında dava sırasındaki tüm usul işlemlerine vakıf olması, müvekkilin kendi lehine sonuç almasına önemli katkıda bulunmaktadır. Bu sebepledir ki iş hukuku davalarında uzman avukatı tercih etmek, müvekkilin hukuki sorunlarına en iyi çözümü bulmasını sağlayacaktır.

Yine de belirtmek gerekir ki ‘en iyi’ iş hukuku avukatı diye bir tabir tam anlamıyla kullanılmamalıdır. Zira her somut olay kendine has özellikler barındırmakta ve her müvekkilin farklı ihtiyaçları olmaktadır. Bu yüzden her somut dava türüne göre, alanında uzmanlaşmış bir işçi avukatı bulmak gereklidir.

Çağlayan iş hukuku davalarında uzman avukatlara bakıldığında; her iş hukuku davası/uyuşmazlığı, iş ve işlemi benzersizdir ve birçok farklı faktörlere bağlıdır. Ve fakat emsal davalarla deneyim kazanmış, bu alanda uzmanlaşmış bir avukattan yardım almanın, oldukça yararlı olduğunu belirtmek gerekir.

Çağlayan İş Hukuku Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Çağlayan iş hukuku avukatı, müvekkillerinin ve danışanlarının hak ve menfaat dengesini gözeterek ve beklentileri doğrultusunda en doğru hukuki yol haritasını belirleyerek müvekkillerine iş hukuku alanındaki uyuşmazlıklar, iş hukukuna özgü her türlü çekişmesiz yargı işi ve danışmanlık hizmetleri için hukuki destek sunar.

Çağlayan iş hukuku avukatı müvekkillerinin ve danışanlarının taleplerini dinler ve talepleri doğrultusunda güncel gelişmeleri takip ederek, tüm güncel yasal mevzuat çerçevesinde müvekkilinin ve/veya danışanının en lehine olacak hususları göz önünde bulundurur ve anlaşmazlığın/anlaşmanın çözümü için en yüksek gayreti gösterir.

Somut olayın esaslı olgularından, ayrıntı niteliğindeki konulara kadar her türlü hususu dikkatle inceler ve bunları, müvekkili lehine sonuç vermesi amacıyla usul hukukuna en uygun biçimde kullanır. Davanın başından sonuna kadar, dikkat ve özen yükümlülüğüne riayet ederek takip hizmetini icra eder.

Çağlayan iş hukuku avukatı marifetiyle takip edilen davalarda, hatalı veya ihmali işlemler söz konusu olmayacağı için hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanması, oldukça düşüktür. Zira iş mahkemesi avukatı, sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimin tamamını, müvekkilinin istifadesine tahsis eder.

İş Hukuku Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Taraflar, Çağlayan iş hukuku avukatı ile temsil edilmeksizin iş hukukuna ilişkin dava açabilir; takip edebilir fakat iş hukukuyla ilgili konu, danışmanlık, dava takibi, hukuki uyuşmazlık ve tüm hukuki süreçlerde alanında uzman bir iş hukuku avukatı ile çalışmak; iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalan kimseler için oldukça mühim olacaktır.

İş davalarında uzman bir Çağlayan iş hukuku avukatı ile çalışmak, iş hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerinin emin adımlarla hareket etmesini sağlar ve haklarını korur, onlar lehine sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bilhassa son derece teknik hususları içeren iş davalarının bu konuda yetkin avukatlarla takip edilmesi oldukça yararlı olacaktır.

Zira, görünüşte haklı iken, dava neticesinde haksız bulunan veya hakkını eksiksiz elde edemeyen birçok örnekle pratikte karşı karşıya kalınmaktadır. Bu sebeple, iş hukukunda uzman avukat kadrosu ile Ariz Hukuk Bürosu, iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda, danışmanlık hizmetlerinde müvekkillerine en iyi şekilde hizmet ifa etmek için çalışmaktadır.

Avukatı Ara